pages bottom
2

The Man From Alamo

The Man From Alamo Ett krig utbryter för Texas självständighet där fortet Alamo blir ett lovligt byte för angriparna. Alla dödas men en man, John Stroud, lyckas fly innan med målet att hjälpa soldaternas familjer. När han kommer till Ox Bow så blir han utmålad som en...

Sommaren med Monika

Sommaren med Monika 19-årige Harry arbetar på ett lager till en butik men det är sällan han kommer i tid och han är inte direkt försiktig heller. Efter att han träffat den 17-åriga Monika så blir de bägge förälskade i varandra. Monika vantrivs hemma med sina föräldrar...